Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Επείγει η εκπαίδευση των Βουλευτών μας σε θέματα Προσβασιμότητας για την «επίσημη είσοδο» της χώρας μας στο «κοινωνικό μοντέλο» θεώρησης της αναπηρίας.

Εισήγηση για τη διοργάνωση επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας ΑμεΑ, ημερίδας κατάρτισης και επίγνωσης των Βουλευτών μας σε θέματα αναπηρίας

 Η Προσβασιμότητα αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη και αναφαίρετα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και κατοχυρώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 9 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) που επικύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία τον Ιούλιο του 2011 Όμως η .Προσβασιμότητα είναι θέμα κουλτούρας, ενός..."προσβάσιμου τρόπου σκέψης" που ακόμη δεν έχουμε στην Κύπρο, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το κοινό, παρόλο που διαθέτει τις ευαισθησίες, δεν κατέχι δυστυχώς, ούτε τις βασικές γνώσεις και κατ' επέκταση ούτε τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διακίνησή τους.

Αν πραγματικά επιθυμούμε μια πιο δραστική παρέμβαση σε θέματα προσβασιμότητας, θα τολμούσα να εισηγηθώ τη διοργάνωση ημερίδας γνωριμίας/επίγνωσης των Βουλευτών μας σε θέματα αναπηρίας με τίτλο «Προσβάσιμος τρόπος σκέψης». Πρόκειται για ένα τετράωρο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης/επίγνωσης ΑμεΑ, το οποίο περιλαμβάνει δίωρο θεωρητικής γνωριμίας με τις διάφορες μορφές αναπηρίας, ακολουθούμενο από ένα δίωρο βιωματικό εργαστήρι, όπου οι Βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα διάφορα βοηθήματα διακίνησης των ΑμεΑ μπαίνοντας για λίγο στη θέση τους, κάτι που θα τους μείνει αξέχαστο και θα τους φορτίσει θετικά. Θα «ξανακαθίσουν δηλαδή στα θρανία» για να μάθουν από την αρχή μια αλφαβήτα που είναι απαραίτητη για να κατανοήσουν τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες ΑμεΑ - ψηφοφόροι.

Τα μαθήματα και το εργαστήρι θα αναλάβει εξειδικευμένη Εκπαιδεύτρια που ασχολείται χρόνια με την συγκεκριμένη εκπαίδευση.

Έχω την πεποίθηση ότι  οι βουλευτές μας και την απαιτούμενη ευαισθησία διαθέτουν, καθώς και την βούληση να επιτελέσουν έργο ουσιαστικό σε ότι αφορά τόσο τη νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, όσο και την κοινωνική πτυχή της ανταπόκρισης στο «ευρωπαϊκό» κάλεσμα των καιρών. Το ιδιαίτερο αυτό «σεμινάριο» που προτείνουμε θα τους δώσει όλα τα εφόδια για να περάσουν από  το «ιατρικό  μοντέλο» θεώρησης της αναπηρίας, προς τη νέα θεώρηση του «κοινωνικού μοντέλου» για την αναπηρία.


Για τη διοργάνωση του προαναφερόμενου Σεμιναρίου θα πρέπει να διαμορφωθούν δύο ομάδες των 15 - 25 ατόμων, να επιλεγούν οι ημερομηνίες για κάθε ομάδα και οι συμμετέχοντες να αφιερώσουν 2-3 ώρες από το βεβαρημένο πρόγραμμα τους για την παρακολούθηση, πρώτα της θεωρητικής κατάρτισης και μετά από ένα διάλειμμα, να συμμετέχουν με το απαραίτητο βιωματικό εργαστήρι.

Η όλη προσπάθεια θα μπορούσε να γίνει στις 3 και 4 Δεκεμβρίου επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας ΑμεΑ και να τύχει της απαιτούμενης προβολής από τα ΜΜΕ ώστε η απήχηση στην υπόλοιπη κοινωνία να αποτελέσει την «επίσημη είσοδο» της χώρας μας στο «κοινωνικό μοντέλο» θώρησης της αναπηρίας.


Πιο κάτω ακολουθούν φωτογραφίες από την εκπαίδευση του διευθυντικού προσωπικού της Hermeς airports από την εκπαιδεύτρια της Hermeς Σόφη Χριστοφίδου.

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ


Επιτέλους! Ένα Νομοσχέδιο που αναμένεται εδώ και αρκετό καιρό, να κατατεθεί από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για ψήφιση στη Βουλή και το οποίο ελπίζουμε πως θα επιλύσει με τον καλύτερρο τρόπο το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης.

Η ουσία του νομοσχεδίου περικλείεται στις πιο κάτω παραγράφους:7.(1) Απαγορεύεται η στάθμευση οχήματος που δεν φέρει η το χαρακτηριστικό δελτίο Στάθμευσης σε χώρο στάθμευσης οχήματος ατόμου με αναπηρία.


(2) Ο παραβάτης της διάταξης του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα.

9.(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται σε λογικό χρόνο να εισέρχεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε δημόσιας χρήσης ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων ή σε οποιοδήποτε χώρο στάθμευσης οχημάτων καθορισμένου υποστατικού, με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ


ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ


ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΑΠΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 


ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας Χώρων Στάθμευσης για Οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες από την παράνομη στάθμευση σε αυτούς από μη δικαιούχους, όπως επίσης και την εξασφάλιση τέτοιων χώρων εκεί όπου δεν υπάρχουν Νόμος του 2012.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια

«Δελτίο στάθμευσης ατόμων με αναπηρία» σημαίνει  ειδικό δελτίο που εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδίδεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου». Η επίδειξη του εν λόγω Δελτίου στο ταμπλό του οχήματος είναι αναγκαία, προκειμένου να γνωρίζει ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός κατά πόσον ένα όχημα μεταφέρει ή οδηγείται από άτομο με αναπηρία. Η χρήση του δελτίου από μη δικαιούχους είναι παράνομη σύμφωνα με τον περί ατόμων με αναπηρίες Νόμο του ----

«Άτομο με αναπηρία» (ΑμεΑ), σημαίνει άτομο που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Δελτίο Στάθμευσης, είτε σε δικό του όχημα είτε ως επιβάτης άλλου οχήματος.

Όχημα ατόμου με αναπηρία» (ΑμεΑ) σημαίνει οποιοδήποτε όχημα το οποίο έχει αναρτημένο σε περίοπτο σημείο του, το σχετικό Δελτίο Στάθμευσης εφ’ όσον οδηγείται από/ή μεταφέρει άτομο με αναπηρία.
 «δημόσιο κτίριο» σημαίνει κτίριο που χρησιμοποιείται από Κρατικές ή Ημικρατικές Υπηρεσίες ή από Υπηρεσίες Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, καθώς επίσης «Δημόσια οικοδομή» όπως αυτή ορίζεται στους Οικοδομικούς κανονισμούς του Περί Οδών και οικοδομών Νόμου.

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει μέλος της Αστυνομίας Κύπρου ή τροχονόμο δήμου ή κοινότητας·

«καθορισμένο υποστατικό» σημαίνει υποστατικό που καθορίζεται στον Πίνακα και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο υποστατικό που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού δυνάμει του άρθρου 5  του παρόντος Νόμου·

«υποστατικό» σημαίνει υποστατικό που διαθέτει χώρο στάθμευσης οχημάτων, (1 )όπως καθορίζεται από τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο Κανονισμό 61/Η, ή (2) αν το υποστατικό έχει Άδεια Οικοδομής πριν το 1999,  όπως αναφέρεται στο άρθρο (3) του παρόντος Νόμου


«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων·

«Χώρος στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ» σημαίνει ειδικό χώρο για τη στάθμευση οχημάτων ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προορίζονται για στάθμευση πελατών ενός υποστατικού

«χώρος στάθμευσης οχημάτων» σημαίνει δημόσιας χρήσης χώρο για στάθμευση οχημάτων, δημόσιο ή ιδιωτικό, καλυμμένο ή μη, ισόγειο ή υπόγειο, και περιλαμβάνει  χώρο θέσεις στάθμευσης οχημάτων σε δημόσια οδό.

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους στάθμευσης οχημάτων, δημόσιους και ιδιωτικούς, και προνοεί για για την εξασφάλιση τέτοιων χώρων εκεί όπου δεν υπάρχουν
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4.(1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόμου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ουδείς δημόσιος χώρος στάθμευσης οχημάτων λειτουργεί και ουδεμία πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής ή άλλη άδεια εκδίδεται σε σχέση με τη δημιουργία ιδιωτικού χώρου στάθμευσης ή με την κατασκευή καθορισμένου υποστατικού ή την ουσιώδη μετατροπή ή αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καθορισμένου υποστατικού, εάν ο εν λόγω χώρος στάθμευσης ή το εν λόγω υποστατικό, ανάλογα με την περίπτωση, δεν διαθέτει ικανοποιητικό χώρο στάθμευσης οχημάτων (ΑμεΑ).

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ως ικανοποιητικός  αριθμός χώρων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ λογίζεται σύμφωνα με τον περί οδών και Οικοδομών Νόμο Κανονισμός 61.Η και το υπό επεξεργασία Εγκεκριμένο Πρότυπο για την Ασφάλεια Χρήσης και Προσβασιμότητα των Δομικών Έργων) και ο οποίος σημειούται ευκρινώς επί τόπου, με επιδαπέδια σήμανση και με την ανάρτηση πινακίδας, ότι πρόκειται για χώρο στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, ελληνικά και στα αγγλικά, στον οποίο απαγορεύεται η στάθμευση οποιουδήποτε άλλου είδους οχήματος.

(3) Όσον αφορά υφιστάμενα κτίρια δημόσιας χρήσης που ανεγέρθηκαν πριν από την ψήφιση του Κανονισμού 61.Η 1999 και στεγάζουν Κρατικές ή Ημικρατικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ως επίσης και κτίρια που στεγάζουν δραστηριότητες και υπηρεσίες κοινωνικού ή/και εμπορικού χαρακτήρα προς το κοινό σύμφωνα με τον Πίνακα, απαιτείται όπως ο αριθμός χώρων στάθμευσης  οχημάτων ΑμεΑ λογίζεται ως ακολούθως
 (α)     για ένα (1) όχημα ΑμεΑ ανά είκοσι πέντε                  
           (25)  μέχρι εκατό (100) οχήματα (4%), με ελάχιστο αριθμό ένα (1)

(β)      για τρία (3) αναπηρικά οχήματα ΑμεΑ ανά εκατόν ένα    (101) οχήματα και  περισσότερα,

. δ)   Όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων παρόδιας στάθμευσης για οχήματα ΑμεΑ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στο επίπεδο σχεδιασμού του δρόμου όπως προνοεί το Τοπικό σχέδιο. * και φέρει ειδική σήμανση όπως αυτή ορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των Κανονισμών περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης και περιγράφεται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

5. Κάθε δήμος ή κοινότητα υποχρεούται όπως, μέσα στην εδαφική του περιοχή, μεριμνά για τη δημιουργία ικανοποιητικού αριθμού χώρων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, κατά την έννοια του άρθρου 4(2) μέσα σε δημόσιους χώρους στάθμευσης οχημάτων, καθώς και για τη δημιουργία επαρκών, κατά το δυνατόν, χώρων θέσεων* στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων ΑμεΑ σε δημόσιες οδούς πλησίον υφισταμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, καθορισμένων υποστατικών, τα οποία δεν διαθέτουν ικανοποιητικό, κατά τις πρόνοιες του άρθρου 4(2) χώρο στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, ή δεν ευρίσκονται πλησίον δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων.

6. Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού διαβουλευτεί με τους φορείς που εκπροσωπούν τις Τοπικές Αρχές***, να κηρύξει οποιοδήποτε υποστατικό, πέραν των καθορισμένων στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, ως καθορισμένο υποστατικό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το οποίο προστίθεται στα καθορισμένα υποστατικά του Πίνακα.

7.(1) Απαγορεύεται η στάθμευση οχήματος που δεν φέρει η το χαρακτηριστικό δελτίο Στάθμευσης σε χώρο στάθμευσης οχήματος ατόμου με αναπηρία.

(2) Ο παραβάτης της διάταξης του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα.


8.(1) Ο ιδιοκτήτης ή και ο διαχειριστής καθορισμένου υποστατικού υποχρεούται, με οποιοδήποτε τρόπο ή και μέσο ήθελε κρίνει πρόσφορο, να παρεμποδίζει, κατά το δυνατόν, τη χρήση του χώρου στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ του εν λόγω υποστατικού από οχήματα  που δεν φέρουν το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, χάριν εξασφάλισης της δυνατότητας ανεμπόδιστης πρόσβασης, στο χώρο αυτό, μόνο σε οχήματα ΑμεΑ· σε περίπτωση που αδυνατεί ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής να παρεμποδίσει τη χρήση του χώρου στάθμευσης για οχήματα ΑμεΑ από μη δικαιούχα οχήματα, έχει υποχρέωση να καταγγέλλει το θέμα σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό.

(2) Ο παραβάτης της διάταξης του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα.


ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται σε λογικό χρόνο να εισέρχεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε δημόσιας χρήσης ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων ή σε οποιοδήποτε χώρο στάθμευσης οχημάτων καθορισμένου υποστατικού, με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του.

(2) Για σκοπούς διευκόλυνσης του εξουσιοδοτημένου λειτουργού στην εκτέλεση των καθηκόντων του, κάθε ιδιοκτήτης ή και διαχειριστής δημόσιας χρήσης ιδιωτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων ή χώρου στάθμευσης οχημάτων καθορισμένου υποστατικού, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να παρέχει στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό ελεύθερη πρόσβαση στον εν λόγω χώρο στάθμευσης 

10. Όποιος παρακωλύει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό από του να ασκήσει οποιοδήποτε καθήκον ή εξουσία του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή αποπειράται να πράξει ό,τιδήποτε από τα ανωτέρω, είναι ένοχος αδικήματος.


ΜΕΡΟΣ ΙV – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, ειδικότερα, για τη ρύθμιση ή καθορισμό κάθε θέματος που αναφέρεται σ΄ αυτόν και το οποίο μπορεί να ρυθμισθεί ή να καθορισθεί με Κανονισμούς.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου μπορούν να προβλέπουν, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα θέματα:

(α)      Τον καθορισμό των προειδοποιητικών πινακίδων ή ενδείξεων για την απαγόρευση στάθμευσης μη       δικαιούχων οχημάτων και την περιγραφή του        τρόπου της εκτύπωσης τέτοιων πινακίδων·

(β)      τον καθορισμό των χώρων, στους οποίους           τοποθετούνται οι απαγορευτικές ή προειδοποιητικές     πινακίδες ή ενδείξεις·

(γ)      την επιβολή χρηματικής ποινής που δεν υπερβαίνει    τα χίλια ευρώ (€1.000,00) για παράβαση    υποχρεώσεων που ρυθμίζονται με βάση τους     Κανονισμούς.

12.(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο καταργεί ή αποχαρακτηρίζει χώρο στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, ως τέτοιο, ή και ο ιδιοκτήτης ή και ο διαχειριστής του εν λόγω χώρου διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή για ποσό που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο διαπράττει αδίκημα   κατά παράβαση των διατάξεων  άρθρου 5 ή του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή για ποσό που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00).

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο διαπράττει αδίκημα  κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή για ποσό που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

13. Όταν διαπράττεται αδίκημα από νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου για κατά** παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει στο εν λόγω νομικό πρόσωπο θέση προέδρου, συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, θεωρείται ένοχος του αδικήματος, εκτός αν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια του ιδίου, και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.

ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ,  με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται αμέσως μετά την ψήφιση του σε Νόμο από την Βουλή τω Αντιπροσώπων και τη δημοσίευση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

3. Προτεινόμενο Σχέδιο Προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων
Είναι καιρός να σταματήσει η διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ και κοινωνία και πολιτεία  να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η ευρωπαϊκή μας κατεύθυνση δε μας επιτρέπει τη συνέχιση αυτής της διάκρισης εις βάρος μιας κατηγορίας πολιτών. Στην Ευρώπη το κεφάλαιο της Προσβασιμότητας άρχισε να απασχολεί τις κοινωνίες από τη δεκαετία του 80 και έχουν γίνει άλματα, τόσο σε διευκολύνσεις στο δομημένο περιβάλλον όσο και στη νοοτροπία του κοινού. Στην Κύπρο δυστυχώς, αργήσαμε να αναγνωρίσουμε την ανάγκη για την εφαρμογή έστω κάποιων βασικών προδιαγραφών (1999), με αποτέλεσμα να δομηθεί ένα περιβάλλον εχθρικό, όχι μόνο για τα ΑμεΑ, αλλά και για όλα τα άτομα μειωμένης κινητικότητας (δηλαδή όλων των πολιτών σε κάποια φάση της ζωής τους).

-      Η πρόταση μας για εύλογες προσαρμογές αρχίζει να τίθεται σταδιακά να τίθεται σε ισχύ Από την 1η Οκτωβρίου 2013 και περιλαμβάνει δύο στάδια: Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2015 για το πρώτο στάδιο και μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018 για το δεύτερο.

-          Η προσαρμογή υφιστάμενων κτιρίων ή μέρους αυτών που στεγάζουν Υπηρεσίες ή επιχειρήσεις με οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα όπως π.χ. τα υποκαταστήματα Τραπεζών και Συνεργατικών. Τέτοιοι οργανισμοί έχουν υποχρέωση να προσαρμόσουν του χώρους τους ώστε να είναι προσπελάσιμοι από αναπηρικά τροχοκαθίσματα αλλά και άτομα με οπτική αναπηρία. Εκτός του ότι τα πιο πάνω ιδρύματα έχουν ηθικό χρέος απέναντι στους πελάτες τους και την κοινωνία, αναβαθμίζεται ταυτόχρονα η εικόνα τους στο κοινό και εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες ΑμεΑ .

-          Το ίδιο ισχύει για ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια, αίθουσες συναυλιών, εκθέσεων και όλα τα κτίρια γενικά που έχουν οικονομικό όφελος από τη συμμετοχή του κοινού. Το όφελος που θα έχουν θα αποσβέσει σύντομα τα όποια έξοδα θα επωμισθούν οι επιχειρηματίες αφού θα αυξήσουν την πελατεία τους, όχι μόνο με τους Κύπριους αλλά και με μια μεγάλη κατηγορία τουριστών ΑμεΑ και των συνοδών τους.


Το κράτος θα πρέπει να μελετήσει και να δρομολογήσει διάφορα κίνητρα σε συνεργασία με:
        το Υπουργείο Οικονομικών για φορολογικές απαλλαγές, ΦΠΑ και άλλα κίνητρα, χαμηλότοκα δάνεια, επιχορηγήσεις κλπ.
        το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για πιθανές απαλλαγές από συντελεστή δόμησης για τη προσαρμογή π.χ. ανελκυστήρα ή ράμπας επί του πεζοδρομίου κ.α.,
        τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για επιχορηγήσεις για την προσαρμογή ξενοδοχείων,
        Ευρωπαϊκά προγράμματα του Ταμείου Συνοχής.
Θα πρέπει να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια  η ανακοίνωση ενός τέτοιου προγράμματος μας καταξιώνει όχι μόνο στα μάτια των εταίρων μας αλλά κυρίως σε μας τους ίδιους σαν κοινωνία.

2           Από την 1η Οκτωβρίου 2013 Να αρχίσει να τίθεται σταδιακά σε ισχύ διάταγμα βάσει του οποίου οι ιδιοκτήτες κτιρίων ή μερών κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες προς το κοινό πρέπει να προβούν σε εύλογη προσαρμογή των κοινόχρηστων χώρων του υποστατικού τους, ώστε αυτό να καταστεί προσπελάσιμο για τα Εμποδιζόμενα άυομα,  συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που διακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο.

1.2       Τα κτίρια ή μέρη αυτών που υπόκεινται στο πιο πάνω διάταγμα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές «Ασφάλειας στη Χρήση και Προσβασιμότητας, βάσει του πιο κάτω χρονοδιαγράμματο

Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2015 οι ιδιοκτήτες των πιο κάτω υποστατικών οφείλουν να καταστήσουν τους κοινόχρηστους χώρους των υποστατικών τους προσπελάσιμους από ΑΜΚ συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που διακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο:

  •  Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018 οι ιδιοκτήτες των πιο κάτω υποστατικών οφείλουν να καταστήσουν τους κοινόχρηστους χώρους τους προσπελάσιμους από ΑΜΚ συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που διακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο:Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΓια το Βοηθητικο/συνοδευτικο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β΄ κλικ ΕΔΩ


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  Α΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
1.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΑΝΕΞ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

2.
ΤΜΗΜΑ:

3.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

4.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:


ΣΕ ΠΟΣΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ:
5.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ (αριθμός):
5.1
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ (αριθμός):
6.

Η Υπηρεσία σας, ή μέρος αυτής προϋποθέτει προσέλευση/εξυπηρέτηση  κοινού

6.1
Συνεχής
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.2
Αραιή
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6.3
Καθόλου
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ένα έντυπο για κάθε κτίριο)
7.
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Υπουργείο στο οποίο Υπάγεται:
8.
ΠΟΛΗ:

9.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Τ.Τ:

9.1
ΤΗΛ:
9.2
ΦΑΞ:
10
E-mail:

11.
ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.1
Ημερομηνία έναρξης Σύμβασης Μίσθωσης:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11.2
Ημερομηνία λήξης Σύμβασης Μίσθωσης:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΤΗΡΙΟ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.
ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.1
ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΩΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14.
ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ;
1.ΥΠΟΓΕΙΟ
2. ΙΣΟΓΕΙΟ
3. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΦΟΙ (αριθμός)
Γ. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ,  ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ - ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ  

15.
Συνολικός Αριθμός θέσεων στάθμευσης για την Υπηρεσία σας

15.1
Έχετε ειδικούς χώρους στάθμευσης για ΑμεΑ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.2
Πόσοι χώροι στάθμευσης για ΑμεΑ υπάρχουν;


15.3
Ποιες οι διαστάσεις των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ μήκος/πλάτος)

15.4

Οι χώροι στάθμευσης
έχουν σήμανση για ΑμεΑ
15.5.1
Σήμανση στο δαπέδου
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.5.2
Σήμανση σε στύλο ή στον τοίχο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.5
Οι χώροι αυτοί προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.6
Οι χώροι στάθμευσης για ΑμεΑ βρίσκονται κοντά στην
προσβάσιμη είσοδο του κτηρίου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.7
Βρίσκονται στο ισόγειο;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.8
 Βρίσκονται στο Υπόγειο;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.8.1
Ο χώρος στάθμευσης του υπογείου συνδέεται με το χώρο υποδοχής του ισογείου με ανελκυστήρα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.9
Η πορεία προς την είσοδο/ανελκυστήρα  είναι προσβάσιμη, χωρίς υψομετρική διαφορά;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.9.1
Αν υπάρχει υψομετρική διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη των 2 εκατοστών;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.10
Απόσταση διαδρομής χωρίς εμπόδια και αναβαθμούς από την είσοδο (μέτρα)

15.11
Η διαδρομή είναι στεγασμένη;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.12
Η διαδρομή σημαίνεται ώστε να γίνεται αντιληπτή από το χρήστη;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.13
Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχετε ειδικούς  χώρους στάθμευσης ΑμεΑ;
15.13.1
Πολεοδομικός/ Τεχνικός
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15.13.2
Άλλος (γράψτε τον)

  Δ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΕΖΩΝ

16.
Υπάρχει πεζοδρόμιο με διάβαση πεζών πλησίον του κτηρίου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.1
Αν ναι, υπάρχει ράμπα επί του πεζοδρομίου στο σημείο της διάβασης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.2
Υπάρχει «οδηγός όδευσης τυφλών» στη διαδρομή από το σημείο της διάβασης μέχρι το κτίριο σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16.3
Υπάρχει ράμπα σύνδεσης του πεζοδρομίου με την είσοδο  του κτηρίου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ε. ΕΙΣΟΔΟΣ
17
Η κύρια είσοδος  έχει σκαλοπάτια,
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.1
αν ναι, πόσα σκαλοπάτια έχει;

17.2
Υπάρχει ράμπα προς το επίπεδο της εισόδου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.3
Ποιο το μήκος της ράμπας;

17.4
Αν η κύρια είσοδος δεν είναι προσβάσιμη, υπάρχει άλλη προσβάσιμη είσοδος στο κτίριο;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.5
Αν ναι, ποιο το μήκος της ράμπας προς την είσοδο αυτή;

17.6
Υπάρχει πινακίδα που να ενημερώνει για την δυνατότητα πρόσβασης από την άλλη είσοδο;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.7
Ποιο το πλάτος της θύρας;

17.8
Η θύρα έχει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17.9
Θεωρείτε ότι ο πιο πάνω μηχανισμός  είναι εύκολος στην χρήση και δεν απαιτεί σημαντική δύναμη;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΣΤ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

18.
Υπάρχει προσβάσιμος ανελκυστήρας με πλάτος εισόδου  80 εκ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.1
Η θύρα εισόδου βρίσκεται στην μικρή πλευρά του θαλάμου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.2
Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου; (σε εκατοστά)

18.3
Υπάρχει σε κάθε όροφο, στον προθάλαμο του ανελκυστήρα ακουστική αναγγελία άφιξης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.4
Υπάρχει σε κάθε όροφο λεκτική αναγγελία της κατεύθυνσης του ανελκυστήρα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.5
Υπάρχει μέσα στον θάλαμο λεκτική αναγγελία ορόφων;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18.6
Υπάρχουν κομβία στη γραφή BRAILLE για τυφλούς;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ζ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

19
Υπάρχει προσβάσιμη τουαλέτα για ΑμεΑ; (βλέπε επισυναπτόμενο φυλλάδιο)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19α
Πότε προγραμματίζεται η διαρρύθμιση χώρου υγιάνεις ΑμεΑ στο κτήριο;

19β
Αν δεν υπάρχει χώρος υγιεινής ΑμεΑ, προχωρήστε στο σημείο 20

19.1
Υπάρχει καθοδηγητική σήμανση στον χώρο της εισόδου του κτηρίου προς την προσβάσιμη τουαλέτα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.2
Η πόρτα ανοίγει εξωτερικά;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.3
Υπάρχει ειδική σήμανση με το σύμβολο ΑμεΑ στην πόρτα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.4
Ποιο είναι το καθαρό πλάτος της πόρτας;

19.5
Ποιες είναι οι εσωτερικές διαστάσεις του χώρου της τουαλέτας; σε εκατοστά

19.6
Πόσα εκατοστά απέχει η λεκάνη από τον πλαϊνό τοίχο;

19.7
Υπάρχει χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.8
Υπάρχει αναδιπλούμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19.9
Υπάρχει κενό κάτω από το νιπτήρα για την προσέγγιση αμαξιδίου ΑμεΑ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ


Η. ΑΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΠΑΓΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
20.
Η Υπηρεσία σας έχει πάγκο εξυπηρέτησης κοινού;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20.1
Υπάρχει  προσβάσιμο σημείο εξυπηρέτησης πολιτών με αναπηρία;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20.2
Υπάρχει  πρόνοια για πάγκο μήκους ενός μέτρου και ύψους 80 εκ. με κενό στο κάτω μέρος για την προσέγγιση αμαξιδίου ΑμεΑ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20.3
Υπάρχει  οδηγός όδευσης τυφλών επικολλημένος στο δάπεδο, από το  σημείο της εισόδου μέχρι το σημείο εξυπηρέτησης ΑμεΑ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:


Όνομα  υπεύθυνου/ης συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου:…………………………………………………………………………….
Αρ. τηλ.:      ……………………..           Αρ. φαξ: ……………………               E-mail: …………………………………………………………………….

Γραφείο Σχεδιασμού ΑμεΑ, Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων  τηλ. 99606713
Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2013